Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune (utgått)
Kommunenr 0706
Kun utgåtte skoler med adresse i Sandefjord kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 520,7 522,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 81 94
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,2 59,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 330 793 331 858
Undervisningstimer totalt per elev 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no