Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandefjord kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 0706
Kun utgåtte skoler med adresse i Sandefjord kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 489,8 520,7 522,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 83 81 94
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,2 69,2 59,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 15,6 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,5 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 13,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,3 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 95,1 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 312 149 330 793 331 858
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no