Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandeåsen skole
Sandeveien 30
3150 TOLVSRØD
Org.nr 975296911
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,4 25,1 25,7 24,9 30,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 15,7 15,8 16,0 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,1 67,6 62,5 58,9 44,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,5 20,7 22,9 24,2 25,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 15,8 15,9 16,0 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,2 19,0 20,0 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,9 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 16 198 16 606 17 214 16 416 20 577
Undervisningstimer totalt per elev 47 47 47 46 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no