Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sande ungdomsskole
Skolegata 14
3070 SANDE I VESTFOLD
Org.nr 975268780
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sande kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,6 31,4 29,9 33,1 37,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,6 12,8 13,1 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,3 83,1 79,5 82,2 70,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 13,4 14,2 13,9 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 16,7 17,0 17,5 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 18,9 18,9 21,0 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,3 96,5 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 19 398 18 288 17 328 18 886 21 103
Undervisningstimer totalt per elev 55 52 51 50 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no