Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sande skule
Selstadvegen 1
6973 SANDE I SUNNFJORD
Org.nr 975289737
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sunnfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,1 25,2 29,4 28,2 28,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,8 9,9 11,1 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,0 59,8 70,9 54,8 59,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 16,6 13,0 18,5 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,1 12,5 11,4 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 11,4 10,3 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 18,0 15,6 17,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,0 92,7 100,0 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 15 946 16 271 19 086 18 185 18 417
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 70 64 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no