Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sande skule
Gamlevegen 1
6973 SANDE I SUNNFJORD
Org.nr 975289737
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gaular kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,0 24,1 25,2 29,4 28,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,9 10,8 9,9 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,3 87,0 59,8 70,9 54,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 11,8 16,6 13,0 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 12,6 13,1 12,5 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 12,1 11,4 10,3 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 17,8 18,0 15,6 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 100,0 93,0 92,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 668 15 946 16 271 19 086 18 185
Undervisningstimer totalt per elev 67 64 65 70 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no