Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sande skole
Skolevegen 14A
6600 SUNNDALSØRA
Org.nr 975283739
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sunndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,8 25,7 25,3 22,6 25,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 10,9 10,7 11,5 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,7 63,3 78,6 45,5 67,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 15,2 12,0 21,9 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,0 11,0 11,6 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 13,8 13,6 20,9 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,5 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,2 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 468 16 781 16 479 14 463 18 355
Undervisningstimer totalt per elev 61 68 69 64 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no