Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sande skole
Orelund 10
3216 SANDEFJORD
Org.nr 974594331
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 17,9 18,1 19,5 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,4 14,7 13,7 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,9 95,3 93,3 92,6 104,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 14,4 13,9 13,2 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 14,6 15,0 13,9 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 17,6 18,0 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 072 12 682 11 857 12 910 12 704
Undervisningstimer totalt per elev 49 52 50 54 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no