Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sande skole
Orelund 10
3216 SANDEFJORD
Org.nr 974594331
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,9 18,1 19,5 19,4 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 14,7 13,7 14,3 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,3 93,3 92,6 104,2 97,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 13,9 13,2 12,2 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 15,0 13,9 14,4 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 18,0 16,6 16,5 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 12 682 11 857 12 910 12 704 13 600
Undervisningstimer totalt per elev 52 50 54 52 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no