Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sande kommune
Kommunenr 1514
Alle grunnskoler med adresse i Sande kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,2 39,8 36,1 37,5 34,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 7,6 8,2 7,5 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,5 130,6 168,4 110,2 94,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 5,3 4,4 6,3 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 7,2 7,8 8,1 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,4 12,0 12,3 9,2 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 9,9 10,2 10,9 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 99,3 95,8 93,2 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 26 630 25 600 23 305 24 344 22 526
Undervisningstimer totalt per elev 91 94 88 94 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no