Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sande kommune
Kommunenr 1514
Alle grunnskoler med adresse i Sande kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,8 36,1 37,5 34,8 33,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 8,2 7,5 7,9 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 130,6 168,4 110,2 94,0 96,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 4,4 6,3 7,7 7,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 7,8 8,1 8,2 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 12,3 9,2 10,1 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 10,2 10,9 10,5 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,5 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,1 11,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 95,8 93,2 93,9 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 25 600 23 305 24 344 22 526 21 979
Undervisningstimer totalt per elev 94 88 94 90 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no