Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandbekken ungdomsskole og oppvekstsenter
Blystadvegen 10
2006 LØVENSTAD
Org.nr 974586525
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Rælingen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,9 24,8 26,9 27,8 29,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 14,6 14,2 13,3 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 444,3 328,4 490,0 470,0 478,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,8 3,8 2,6 2,5 2,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,3 19,4 18,9 17,7 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 21,1 20,0 20,2 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 94,1 93,2 97,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 117 14 067 15 846 16 253 17 062
Undervisningstimer totalt per elev 45 45 46 49 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no