Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandbakken barne- og ungdomsskole
Skjebergveien 165
1743 KLAVESTADHAUGEN
Org.nr 975280543
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 44,4 44,4 44,6 47,2 58,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 14,4 14,7 13,3 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 3 4 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 129,6 168,8 187,8 133,9 84,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 7,7 7,0 8,9 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,0 17,4 17,2 15,9 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,8 16,6 17,3 14,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 18,5 19,7 18,5 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 557 27 522 27 488 29 393 36 301
Undervisningstimer totalt per elev 45 48 47 52 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no