Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandane skule
Gota 20
6823 SANDANE
Org.nr 975276910
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gloppen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,8 20,8 22,6 22,5 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 14,3 12,6 11,8 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,6 46,1 56,7 39,9 41,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,9 28,6 20,7 27,9 27,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,4 12,7 11,9 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,5 16,2 13,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,2 97,1 91,6 84,3
Lærertimer som gis til undervisning 13 506 14 164 15 674 15 698 15 590
Undervisningstimer totalt per elev 51 52 59 63 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no