Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sandane skule
Gota 20
6823 SANDANE
Org.nr 975276910
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gloppen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,8 22,6 22,5 22,4 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 12,6 11,8 12,2 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,1 56,7 39,9 41,3 32,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,6 20,7 27,9 27,8 34,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 12,7 11,9 12,6 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 16,2 13,9 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 97,1 91,6 84,3 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 14 164 15 674 15 698 15 590 15 547
Undervisningstimer totalt per elev 52 59 63 61 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no