Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sand skule
Rygjatunvegen 2
4230 SAND
Org.nr 974617064
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Suldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,0 29,6 30,4 27,8 27,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 10,5 9,6 10,4 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,2 83,3 63,4 104,4 139,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 11,5 13,8 9,0 6,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 10,1 8,7 10,5 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 14,5 14,7 13,8 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 17,5 19,7 18,5 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 26,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 100,0 93,7 95,9 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 20 892 19 033 19 531 17 553 17 326
Undervisningstimer totalt per elev 72 67 74 68 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no