Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sand sentralskole
Skolevegen 9
2120 SAGSTUA
Org.nr 975272982
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Odal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,9 19,1 20,6 20,6 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 12,8 11,1 10,4 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,5 78,4 53,2 54,6 49,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 14,3 17,9 16,4 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 12,9 11,2 10,5 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 16,7 15,9 11,7 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,2 100,0 94,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 369 12 362 13 152 13 041 11 339
Undervisningstimer totalt per elev 49 58 67 71 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no