Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Samnanger ungdomsskule
Tyssereinane 16
5650 TYSSE
Org.nr 975282082
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Samnanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,8 10,4 10,6 8,7 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 8,6 8,8 9,6 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,4 57,0 42,1 42,0 33,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 12,9 17,3 19,4 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,9 11,5 11,7 12,7 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 13,8 14,0 15,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,7 14,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,5 93,2 89,8 87,7 88,7
Lærertimer som gis til undervisning 6 270 5 857 5 764 4 875 5 829
Undervisningstimer totalt per elev 80 76 75 69 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no