Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Samnanger ungdomsskule
Tyssereinane 16
5650 TYSSE
Org.nr 975282082
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Samnanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,3 10,8 10,4 10,6 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 8,2 8,6 8,8 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,5 61,4 57,0 42,1 42,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 11,7 12,9 17,3 19,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 10,9 11,5 11,7 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 15,1 13,8 14,0 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,6 89,5 93,2 89,8 87,7
Lærertimer som gis til undervisning 5 358 6 270 5 857 5 764 4 875
Undervisningstimer totalt per elev 69 80 76 75 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no