Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Samnanger kommune
Kommunenr 1242
Alle grunnskoler med adresse i Samnanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,3 33,4 28,1 30,2 27,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,3 11,7 10,9 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 7 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,5 38,3 42,2 34,9 31,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,9 22,2 23,8 27,0 33,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,4 13,5 11,9 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 10,9 11,5 11,7 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 15,6 16,4 14,5 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 96,7 97,7 96,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 18 036 19 643 17 151 18 698 16 635
Undervisningstimer totalt per elev 64 69 61 66 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no