Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Samnanger barneskule
Nesjavegen 17
5650 TYSSE
Org.nr 881659522
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Samnanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,5 17,7 19,6 18,4 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 13,5 11,9 13,4 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,5 38,5 32,8 28,8 26,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,3 30,3 32,3 40,1 38,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 13,5 11,9 13,4 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 17,9 14,7 19,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,4 99,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 373 11 294 12 934 11 760 12 939
Undervisningstimer totalt per elev 65 55 62 55 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no