Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Samnanger barneskule
Nesjavegen 17
5650 TYSSE
Org.nr 881659522
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Samnanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 22,5 17,7 19,6 18,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,4 13,5 11,9 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,0 33,5 38,5 32,8 28,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 36,2 27,3 30,3 32,3 40,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,4 13,5 11,9 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 15,8 17,9 14,7 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,4 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 12 678 13 373 11 294 12 934 11 760
Undervisningstimer totalt per elev 63 65 55 62 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no