Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Samkom skole
Venneslavegen 512
4707 VENNESLA
Org.nr 975271528
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vennesla kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,6 8,2 8,6 8,7 9,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,3 10,8 10,4 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,2 50,9 46,4 27,7 40,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,7 20,2 21,1 34,1 23,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,2 10,7 10,4 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 12,3 11,6 12,3 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 728 5 506 5 778 5 843 6 445
Undervisningstimer totalt per elev 66 66 69 71 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no