Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Samfundets skole Sentrum (privat)
Kristian Ivs Gate 65
4614 KRISTIANSAND S
Org.nr 974117053
Privatskole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Samfundets skole Sentrum AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,5 21,0 19,7 19,5 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,0 9,9 10,4 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,0 71,1 66,3 68,3 75,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 12,0 12,6 12,3 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 14,2 13,1 12,8 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 10,9 11,1 12,3 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,4 13,8 15,0 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,5 24,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,1 90,4 95,1 98,0 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 12 654 12 484 12 054 11 458 10 773
Undervisningstimer totalt per elev 72 69 73 70 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no