Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Samfundets skole Sentrum (privat)
Kristian Ivs Gate 65
4614 KRISTIANSAND S
Org.nr 974117053
Privatskole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Samfundets skole Sentrum AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,6 20,5 21,0 19,7 19,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 10,0 10,0 9,9 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,3 50,0 71,1 66,3 68,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 17,2 12,0 12,6 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 12,7 14,2 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,9 11,2 10,9 11,1 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 15,1 15,4 13,8 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,8 89,1 90,4 95,1 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 322 12 654 12 484 12 054 11 458
Undervisningstimer totalt per elev 80 72 69 73 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no