Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Samfundets skole Oftenes (privat)
Oftenesheia 2
4641 SØGNE
Org.nr 981522028
Privatskole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Samfundets skole Oftenes AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 6,4 6,3 6,1 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 8,3 8,7 8,2 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,6 48,5 47,1 39,4 38,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 15,2 16,1 17,8 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 8,5 8,7 8,2 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 8,8 8,7 8,2 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,5 77,6 92,4 84,6 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 417 4 190 4 104 3 876 3 562
Undervisningstimer totalt per elev 72 89 86 90 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no