Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Samfundets skole Oftenes (privat)
Oftenesheia 2
4641 SØGNE
Org.nr 981522028
Privatskole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Samfundets skole Oftenes AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,1 7,0 6,4 6,3 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,2 8,3 8,7 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,1 46,6 48,5 47,1 39,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 18,7 15,2 16,1 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 10,5 8,5 8,7 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 10,6 8,8 8,7 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,9 84,5 77,6 92,4 84,6
Lærertimer som gis til undervisning 4 247 4 417 4 190 4 104 3 876
Undervisningstimer totalt per elev 63 72 89 86 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no