Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Samfundets skole Dvergsnes (privat)
Dvergsnesveien 145
4639 KRISTIANSAND S
Org.nr 981522036
Privatskole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Samfundets skole Dvergsnes AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,7 5,2 4,0 5,5 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 7,5 8,6 5,1 4,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,5 19,2 31,2 28,2 16,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,3 33,3 23,9 15,6 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 7,5 8,7 5,3 4,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 8,3 9,4 6,9 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 82,5 82,2 67,5 76,8
Lærertimer som gis til undervisning 2 993 3 249 2 566 3 505 3 192
Undervisningstimer totalt per elev 83 98 86 146 160
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no