Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Samfundets skole Dvergsnes (privat)
Dvergsnesveien 145
4639 KRISTIANSAND S
Org.nr 981522036
Privatskole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Samfundets skole Dvergsnes AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 4,0 5,5 4,9 4,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 8,6 5,1 4,6 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 19,2 31,2 28,2 16,7 20,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,3 23,9 15,6 24,3 27,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 8,7 5,3 4,8 6,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,3 9,4 6,9 7,1 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,1 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,5 82,2 67,5 76,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 249 2 566 3 505 3 192 2 764
Undervisningstimer totalt per elev 98 86 146 160 111
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no