Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Saltvern skole
Reinslettveien 92
8009 BODØ
Org.nr 974627930
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 58,4 57,1 65,3 68,5 73,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 15,6 13,1 12,5 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 16 14 20 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,2 48,3 55,4 39,1 75,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,6 27,5 21,1 28,5 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 16,5 14,6 13,6 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 18,3 14,0 13,9 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 21,4 22,3 17,1 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,6 97,8 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 36 242 34 504 41 447 43 400 46 664
Undervisningstimer totalt per elev 48 46 54 57 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no