Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Saltveit skole
Tittelsnesvegen 332
5514 HAUGESUND
Org.nr 975276023
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haugesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 10,1 8,9 11,5 11,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,8 13,8 13,1 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 273,0 186,9 144,9 235,1 108,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,1 6,0 8,7 4,9 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,6 13,7 13,1 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 14,2 14,9 15,8 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,7 100,0 100,0 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 185 6 611 6 070 7 579 7 808
Undervisningstimer totalt per elev 61 58 54 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no