Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Saltstraumen skole
Knaplund
8056 SALTSTRAUMEN
Org.nr 974627892
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,2 15,7 15,8 15,0 15,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,5 10,0 10,2 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,7 48,7 42,6 36,2 29,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,1 19,3 21,6 26,4 28,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 10,9 10,2 10,8 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,5 13,1 13,0 12,8 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 13,7 12,9 14,7 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 83,7 100,0 94,5 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 9 747 9 990 10 322 9 891 9 975
Undervisningstimer totalt per elev 65 68 71 69 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no