Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Saltstraumen skole
Knaplund
8056 SALTSTRAUMEN
Org.nr 974627892
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,7 14,2 15,7 15,8 15,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 10,9 10,5 10,0 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,4 49,7 48,7 42,6 36,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,8 21,1 19,3 21,6 26,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 12,6 10,9 10,2 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 10,5 13,1 13,0 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 15,2 13,7 12,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 83,7 100,0 94,5
Lærertimer som gis til undervisning 8 094 9 747 9 990 10 322 9 891
Undervisningstimer totalt per elev 56 65 68 71 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no