Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Saltdal kommune
Kommunenr 1840
Alle grunnskoler med adresse i Saltdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 49,5 50,9 57,9 61,3 58,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,9 10,0 9,4 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 9 10 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,8 75,3 60,7 52,0 67,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 13,3 15,0 16,5 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,6 11,0 9,8 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 10,6 10,7 11,2 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 15,4 15,4 15,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 100,0 90,3 81,6 91,1
Lærertimer som gis til undervisning 32 798 33 223 37 651 40 168 38 157
Undervisningstimer totalt per elev 67 65 71 76 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no