Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Salhus skule
Vikavegen 30
5107 SALHUS
Org.nr 974738058
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,3 11,9 10,5 10,2 9,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,5 13,0 12,1 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,4 79,7 81,4 99,1 122,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,7 12,0 13,4 10,6 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,5 13,0 12,1 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 14,7 14,4 14,1 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 456 6 779 6 490 6 544 6 330
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 57 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no