Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Salhus skole
Salhus
8907 BRØNNØYSUND
Org.nr 975286479
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Brønnøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,8 42,5 36,7 42,2 44,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,2 13,2 11,8 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 4 2 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,9 99,8 183,7 90,6 70,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 10,4 6,7 11,8 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 11,9 16,1 12,9 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 13,0 12,4 13,2 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,5 24,2 17,1 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 352 28 115 24 137 27 375 28 667
Undervisningstimer totalt per elev 59 64 54 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no