Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Salangen kommune - Salangen skole
Kongsveien 28
9350 SJØVEGAN
Org.nr 974597535
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Salangen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,3 31,5 31,4 34,9 29,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,5 9,3 8,0 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,2 49,6 40,3 45,8 39,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 17,3 19,0 14,8 19,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,1 11,1 9,7 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 11,8 9,5 8,1 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 15,5 12,4 12,5 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 96,7 89,2 89,8 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 18 441 17 984 18 140 21 038 17 844
Undervisningstimer totalt per elev 72 66 76 89 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no