Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Saksheim skole (utgått)
Rustenvegen 3
2608 LILLEHAMMER
Org.nr 975274861
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 512
Undervisningstimer totalt per elev 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no