Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sakshaug skole
Vennavegen 59
7670 INDERØY
Org.nr 974600218
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Inderøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 17,8 18,7 19,1 16,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,3 12,0 11,2 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,4 51,4 62,9 55,2 55,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,0 20,3 16,9 18,3 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,2 11,9 11,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 13,3 15,1 14,9 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 99,5 99,3 98,2 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 12 288 12 134 12 273 12 662 11 283
Undervisningstimer totalt per elev 63 66 62 66 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no