Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sagvåg skule
Fitjarvegen 120
5410 SAGVÅG
Org.nr 974563517
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,1 17,1 16,4 16,1 16,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,4 10,9 10,7 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,7 72,9 81,9 92,2 83,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 11,9 11,1 9,6 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 10,4 11,0 10,8 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 16,1 20,3 21,7 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 83,9 91,1 86,5
Lærertimer som gis til undervisning 10 186 10 522 10 104 9 798 11 016
Undervisningstimer totalt per elev 65 71 68 69 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no