Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sagstedbrua skole
Lysakerveien 18
3055 KROKSTADELVA
Org.nr 973742434
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nedre Eiker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,6 2,5 3,9 3,9 4,4
Antall elever per årsverk til undervisning 4,8 1,6 1,9 2,7 2,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 4,1 7,2 10,3 21,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 38,8 25,1 25,1 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,4 2,1 2,5 3,6 3,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 5,6 4,4 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 66,7 66,7 69,2
Lærertimer som gis til undervisning 1 640 1 640 2 460 2 460 2 840
Undervisningstimer totalt per elev 137 410 351 246 258
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no