Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sagstad skule
Sagstadvegen 76
5919 FREKHAUG
Org.nr 975286126
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Meland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,3 29,9 34,0 36,8 41,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 13,8 12,9 12,3 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 9 11 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,8 41,0 42,4 37,7 32,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,8 30,6 27,3 29,9 34,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 13,6 13,1 12,3 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 17,0 16,4 15,9 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 974 20 254 22 496 25 042 27 740
Undervisningstimer totalt per elev 50 54 57 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no