Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sagstad skule
Sagstadvegen 76
5919 FREKHAUG
Org.nr 975286126
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,9 34,0 36,8 41,4 43,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 12,9 12,3 12,2 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 9 11 14 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,0 42,4 37,7 32,3 47,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,6 27,3 29,9 34,2 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,1 12,3 12,2 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,4 15,9 17,9 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 20 254 22 496 25 042 27 740 25 916
Undervisningstimer totalt per elev 54 57 60 61 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no