Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sagene skole
Biermanns Gate 2
0473 OSLO
Org.nr 974590166
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 43,4 43,3 43,5 45,7 48,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 14,4 14,5 13,5 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 5 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,5 103,7 97,9 107,6 73,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 11,9 13,3 11,5 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 16,2 16,0 15,1 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 16,3 17,1 15,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 18,8 20,4 16,5 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,8 92,6 92,0 90,4
Lærertimer som gis til undervisning 25 874 26 461 27 927 30 070 31 057
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 49 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no