Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sagene skole
Biermanns Gate 2
0473 OSLO
Org.nr 974590166
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,2 43,4 43,3 43,5 45,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 14,7 14,4 14,5 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,7 104,5 103,7 97,9 107,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 11,8 11,9 13,3 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 16,7 16,2 16,0 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 16,4 16,3 17,1 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 19,0 18,8 20,4 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 100,0 96,8 92,6 92,0
Lærertimer som gis til undervisning 28 279 25 874 26 461 27 927 30 070
Undervisningstimer totalt per elev 52 48 50 49 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no