Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sagdalen skole
Bernt Ankers Vei 11
2010 STRØMMEN
Org.nr 873608862
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skedsmo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,9 40,2 46,7 50,4 51,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,5 17,8 16,4 15,9 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,8 136,4 144,3 127,1 154,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 11,7 9,9 10,8 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,1 17,8 16,5 15,9 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 19,2 17,7 17,8 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,5 86,9 95,1 97,7 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 26 989 26 634 29 938 32 148 33 115
Undervisningstimer totalt per elev 42 42 45 47 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no