Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sagatun skule - Avd skule
Kreklingevegen 7
6899 BALESTRAND
Org.nr 975276074
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,1 17,6 16,8 17,0 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 9,2 8,3 9,2 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,2 61,7 67,8 56,4 38,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 11,9 10,3 13,4 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 10,3 8,6 10,0 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 9,8 10,2 10,9 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 14,0 11,4 12,7 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,4 97,6 96,2 87,6
Lærertimer som gis til undervisning 8 707 10 004 10 190 9 804 10 575
Undervisningstimer totalt per elev 69 78 86 77 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no