Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sagabakken skole
Lundheim Allé 1
1636 GAMLE FREDRIKSTAD
Org.nr 973872451
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,3 18,1 20,4 18,1 17,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 12,0 10,8 12,4 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,4 63,2 65,9 75,7 55,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 17,1 15,0 14,8 22,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 11,9 10,8 12,4 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 16,2 13,6 14,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 362 12 070 13 757 12 153 11 853
Undervisningstimer totalt per elev 72 62 68 60 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no