Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Saga skole
Aspebakken 19
9517 ALTA
Org.nr 974065118
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,7 12,3 13,9 16,5 19,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 15,1 14,1 12,5 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,1 80,3 82,9 113,0 104,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 17,0 15,1 10,2 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 15,3 14,1 12,5 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 17,2 16,6 14,8 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,7 100,0 93,5 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 323 8 187 9 113 11 315 13 120
Undervisningstimer totalt per elev 51 49 52 59 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no