Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Saga skole
Aspebakken 19
9517 ALTA
Org.nr 974065118
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,3 13,9 16,5 19,3 18,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 14,1 12,5 12,7 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,3 82,9 113,0 104,7 80,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 15,1 10,2 11,1 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 14,1 12,5 12,7 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 16,6 14,8 15,0 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 22,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7 100,0 93,5 94,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 187 9 113 11 315 13 120 13 101
Undervisningstimer totalt per elev 49 52 59 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no