Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sætre skole
Fridtjof Nansens gate 41
3679 NOTODDEN
Org.nr 975297411
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,4 25,4 27,4 30,1 27,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 9,9 9,7 8,2 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 3 5 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,7 46,7 80,9 43,6 29,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 19,7 11,1 17,9 29,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,0 10,4 8,7 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,1 1,0 1,0 1,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 11,9 13,2 10,7 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 356 17 252 18 613 21 081 19 643
Undervisningstimer totalt per elev 64 74 76 90 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no