Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sætre skole
Fridtjof Nansens Gate 41
3679 NOTODDEN
Org.nr 975297411
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,5 19,4 25,4 27,4 30,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 11,5 9,9 9,7 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 5 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,8 72,7 46,7 80,9 43,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,3 14,8 19,7 11,1 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 12,1 11,0 10,4 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,1 2,1 1,0 1,0 1,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 14,8 11,9 13,2 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 427 13 356 17 252 18 613 21 081
Undervisningstimer totalt per elev 83 64 74 76 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no