Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sætre skole
Søndre Sætrevei 1
3475 SÆTRE
Org.nr 975285111
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,2 27,1 25,8 27,4 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 14,8 15,8 13,8 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,4 88,2 96,8 95,4 145,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 15,0 14,6 13,4 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 14,9 15,9 14,0 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 18,2 20,5 15,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,7 92,0 86,6 96,2 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 16 300 18 011 17 100 18 711 18 449
Undervisningstimer totalt per elev 46 50 47 54 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no