Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sælen Oppveksttun - Avd skole
Torgny Segerstedts Vei 4
5143 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974737981
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,5 18,2 19,0 22,4 22,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 16,1 14,2 12,0 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 145,6 188,5 133,5 134,6 137,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 7,6 9,8 8,3 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 15,9 14,1 12,0 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 18,7 16,2 15,8 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 065 12 065 12 918 15 392 15 615
Undervisningstimer totalt per elev 48 46 52 62 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no