Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sælen Oppveksttun - Avd skole
Torgny Segerstedts Vei 4
5143 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974737981
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 19,0 22,4 22,8 19,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 14,2 12,0 11,9 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 188,5 133,5 134,6 137,9 257,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 9,8 8,3 8,0 5,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 14,1 12,0 11,9 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 16,2 15,8 13,4 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 065 12 918 15 392 15 615 13 414
Undervisningstimer totalt per elev 46 52 62 62 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no