Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sædalen skole
Nye Sædalsveien 190
5099 BERGEN
Org.nr 974738244
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,4 24,8 26,2 26,9 28,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 15,2 15,4 15,4 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,2 106,7 108,2 107,5 112,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 13,3 13,1 13,3 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 15,1 15,3 15,4 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 18,0 19,3 19,7 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 525 17 106 17 801 18 544 19 367
Undervisningstimer totalt per elev 51 49 48 48 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no