Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sæbø skule
Søre Austmarka 4
5938 SÆBØVÅGEN
Org.nr 975286037
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Radøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Sæbø skule 10,2 10,4 10,6 9,7 9,7
Radøy kommune 57,5 56,2 57,3 60,6 61,1
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Sæbø skule 13,0 12,9 10,8 10,4 10,2
Radøy kommune 12,4 12,7 12,1 10,9 10,6
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sæbø skule 2 3 2 3 3
Radøy kommune 10 12 14 14 15
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sæbø skule 48,8 44,4 42,2 30,7 28,4
Radøy kommune 63,7 52,9 43,9 41,7 37,8
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sæbø skule 24,3 26,7 23,5 31,0 33,2
Radøy kommune 17,0 21,3 24,6 23,6 25,0
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sæbø skule 12,9 12,8 10,8 10,4 10,4
Radøy kommune 13,1 12,8 12,0 10,6 10,6
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sæbø skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Radøy kommune 14,7 16,4 16,5 15,7 14,3
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sæbø skule 16,7 16,7 13,1 13,1 12,5
Radøy kommune 17,0 17,4 16,5 16,5 15,2
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sæbø skule 12,2
Radøy kommune 14,9
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sæbø skule 12,9
Radøy kommune 12,8
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sæbø skule 0,0
Radøy kommune 19,3
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sæbø skule 99,3 96,9 97,0 95,9 92,9
Radøy kommune 99,5 96,8 93,3 94,4 94,0
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Sæbø skule 6 922 7 129 7 220 6 560 6 620
Radøy kommune 35 782 35 601 36 604 39 125 39 205
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Sæbø skule 57 57 69 71 73
Radøy kommune 57 56 59 65 68
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no