Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sæbø skule
Søre Austmarka 4
5938 SÆBØVÅGEN
Org.nr 975286037
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Radøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 10,4 10,6 9,7 9,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,9 10,8 10,4 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,8 44,4 42,2 30,7 28,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3 26,7 23,5 31,0 33,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,8 10,8 10,4 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 16,7 13,1 13,1 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 96,9 97,0 95,9 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 6 922 7 129 7 220 6 560 6 620
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 69 71 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no