Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sæbø skule
Søre Austmarka 4
5938 SÆBØVÅGEN
Org.nr 975286037
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 10,6 9,7 9,7 8,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 10,8 10,4 10,2 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,4 42,2 30,7 28,4 33,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,7 23,5 31,0 33,2 32,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 10,8 10,4 10,4 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 13,1 13,1 12,5 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 97,0 95,9 92,9 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 129 7 220 6 560 6 620 6 141
Undervisningstimer totalt per elev 57 69 71 73 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no