Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sæbø skule
6165 SÆBØ
Org.nr 975277720
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 9,8 9,5 9,5 9,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,8 10,2 10,9 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 163,5 138,5 128,4 85,8 116,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 6,6 7,0 11,2 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,2 11,1 11,8 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,4 13,0 11,5 12,9 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 14,2 13,5 15,0 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 972 5 956 5 966 5 895 6 148
Undervisningstimer totalt per elev 70 66 69 65 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no