Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sæbø skule
6165 SÆBØ
Org.nr 975277720
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ørsta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 9,5 9,5 9,2 9,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,2 10,9 10,4 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 138,5 128,4 85,8 116,9 195,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 7,0 11,2 8,4 4,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,1 11,8 10,9 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 11,5 12,9 13,0 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 13,5 15,0 13,0 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4 10,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 956 5 966 5 895 6 148 6 527
Undervisningstimer totalt per elev 66 69 65 68 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no