Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rykkinn skole
Leirdueveien 74
1349 RYKKINN
Org.nr 974552027
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 60,1 61,6 68,9 48,8 43,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 14,2 12,2 11,3 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 6 7 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,7 115,3 106,2 94,9 100,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 10,2 9,9 10,8 11,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 15,0 13,0 11,4 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 17,1 14,8 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 19,8 16,5 13,8 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,0 94,3 94,0 79,1 84,2
Lærertimer som gis til undervisning 36 279 36 415 42 003 32 933 28 730
Undervisningstimer totalt per elev 52 50 58 66 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no