Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rykene Oppvekstsenter - Avd skole
Rykene
4821 RYKENE
Org.nr 975280853
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 14,9 14,9 13,3 13,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 13,4 13,2 14,5 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,3 62,2 61,5 49,3 44,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 19,9 19,9 27,1 30,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 13,3 13,4 14,9 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 15,6 16,4 17,7 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 87,3 92,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 864 10 185 10 185 9 085 9 199
Undervisningstimer totalt per elev 50 55 56 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no