Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rygge ungdomsskole - Avd Maren Lindseths Vei
Maren Lindseths vei 2
1570 DILLING
Org.nr 916789165
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 58,7 58,9 56,3 56,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,4 11,9 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 131,8 136,5 109,8 117,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2 7,6 9,1 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8 17,7 15,8 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 19,3 21,3 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,9 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 29 170 30 342 30 996 32 912
Undervisningstimer totalt per elev 52 49 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no