Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rygge kommune
Kommunenr 0136
Alle grunnskoler med adresse i Rygge kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 196,3 191,1 186,9 186,4 186,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,8 11,6 11,8 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 25 29 26 28 29
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,3 63,5 71,3 68,0 64,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 15,3 14,1 14,9 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 12,4 11,6 11,4 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9 11,4 15,5 16,6 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 14,8 15,4 15,8 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 96,2 96,7 96,9 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 125 086 121 257 115 576 114 778 118 785
Undervisningstimer totalt per elev 65 65 62 61 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no