Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rygge kommune (utgått)
Kommunenr 0136
Kun utgåtte skoler med adresse i Rygge kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 191,1 186,9 186,4 186,3 180,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,6 11,8 11,1 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 29 26 28 29 33
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,5 71,3 68,0 64,1 55,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 14,1 14,9 15,5 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 11,6 11,4 11,1 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,4 15,5 16,6 15,0 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,4 15,8 15,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 96,7 96,9 95,6 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 121 257 115 576 114 778 118 785 114 816
Undervisningstimer totalt per elev 65 62 61 64 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no