Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ryenberget skole (privat)
Enebakkveien 152
0680 OSLO
Org.nr 975079465
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ryenberget skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,2 21,9 22,3 24,9 24,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,0 9,4 9,3 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,9 129,9 177,6 123,0 73,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 6,7 4,4 6,1 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 10,7 10,5 10,4 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 13,0 11,3 10,4 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 15,9 13,4 13,4 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,5 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 98,5 99,4 97,0 92,2
Lærertimer som gis til undervisning 12 623 13 585 13 114 14 375 13 353
Undervisningstimer totalt per elev 71 71 75 77 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no