Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ryenberget skole (privat)
Enebakkveien 152
0680 OSLO
Org.nr 975079465
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ryenberget skole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,6 21,2 21,9 22,3 24,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,1 10,0 9,4 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 121,1 140,9 129,9 177,6 123,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 6,0 6,7 4,4 6,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 9,9 10,7 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 15,7 13,0 11,3 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 16,7 15,9 13,4 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,3 98,2 98,5 99,4 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 677 12 623 13 585 13 114 14 375
Undervisningstimer totalt per elev 68 71 71 75 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no