Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rye skole
Vorsetvegen 3
7070 BOSBERG
Org.nr 975278999
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,5 9,2 9,7 9,4 10,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 15,7 14,8 14,4 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 161,4 153,8 109,6 144,2 127,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 8,7 11,8 8,2 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 15,8 15,1 14,5 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 16,9 17,1 16,1 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 354 5 799 6 242 5 719 6 506
Undervisningstimer totalt per elev 47 47 50 52 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no